1

Radonguiden

I det følgende vil du på en enkel måde blive guidet til at købe det rigtige radonmåle udstyr samt blive informeret om hvad du skal være opmærksom på ved en radonmåling. Når du er klar til at købe et måleprodukt kan du gå videre til radonshoppen og vælge det udstyr du har besluttet dig for at købe.

2

Hvordan kommer radon ind i huset

Før du går i gang med at måle radon er det vigtigt at vide hvordan radon kommer ind i dit hus. I udgangspunktet bliver radonpartikler trukket ind i huset som en konsekvens af det undertryk der opstår pga. den temperaturforskel der er mellem indenfor og udenfor. Som illustreret herunder og listet på punktform ses det at radonpartikler faktisk trænger ind hvor det har mulighed for det.

how radon enters

Radonpartikler trænger altså primært ind i huset via.:

 1. Samling mellem gulvplade og væg
 2. Utætheder ved gennemføringer i gulv, fundament og kældervæg, fx. vandforsyning og afløbsrør, gulvafløb, rensebrønde, kabler samt energiforsyning i form af gas el- fjernvarme
 3. Revner og sprækker i gulve og vægge forårsaget af sætninger el. materialernes krybning, fx. udtørringssvind
 4. Luftstrømning gennem porøse byggematerialer, fx. betonhulsten og letklinkerblokke eller murede fundamenter med revnet puds. Ofte er der ikke udvendig puds på grundmur under terræn.
 5. Diffusion gennem dæk og kældervæg mod jord
Radon kan også i visse tilfælde komme ind via vand og byggemaeterialer.

Ved måling skal du huske at...

 • Radonkoncentration varierer meget over døgnets 24 timer samt over årstiderne
 • Momentane målinger kan give et meget misvisende billede af radonkoncentrationen
 • For at få et mere retvisende billede af radonkoncentrationen bør der måles i minimum 2 måneder
 • Pga. mest mulig stabilitet i radonniveau i fyringssæsonen anbefales det at man måler i minimum 2 måneder mellem oktober og april.
 • Det er vigtigt at måle i de rum man opholder sig i flere timer dagligt. Fx. soveværelse, stue men helst ikke køkken
 • Ved måling i bygning med flere etager bør der måles i samtlige etager
 • Der bør måles minimum 2 steder for at give bedre indblik i hvordan radon er fordelt i huset
 • Målere bør placeres hensigtsmæssigt så de måler under de samme betingelser som husets beboere opholder sig under.
 • Hvis der ikke er tid til langtidsmåling er den absolut kortest anbefalede målelængde 7 døgn
3

Hvilken instrument type skal du vælge

Der er i udgangspunktet 2 forskellige instrumenttyper at vælge imellem. Disse er analoge og digitale måleinstrumenter, hvor nogle fordele og ulemper er listet herunder.

Analog måling

Fordele

 • Billig
 • Meget pålidelig
 • Anbefalet af sundhedsstyrelsen
 • Resultat rapport følger med et køb

Ulemper

 • Ufleksibel da man skal sende prøver til laboratorium
 • Kan kun bruges 1 gang
 • Følsom overfor varmekilder

Digital måling

Fordele

 • Fleksibel
 • Intuitiv
 • Giver direkte resultat
 • Kan bruges flere gange og forskellige steder

Ulemper

 • Kompleks måleteknik
 • Større variation på resultat og mindre pålidelighed
 • Forskellige typer af elektroniske målere kan give forskellige resultater
 • Nogle typer af elektroniske målere er følsomme overfor elektromagnetisk stråling
4

Ready to purchase

See all

ADDITIONAL INFORMATION

no image

1 Sidste udkald for at købe dosimetre

I morgen (søndag d. 25 Feb) er sidste dag der kan købes dosimetre gennem radonfrithjem hvis det skal nåes i denne sæson. Se hvad der bliver skrevet i politikken her: [link]

Artikel om radon på Danmarks Radio

2 Artikel om radon på Danmarks Radio

Danmarks radio fortæller lidt om radon og hvorfor man bør være opmærksom på radon risikoen. Læs mere her: https://www.dr.dk/nyheder/penge/du-kan-stadig-naa-det-tjek-dit-hjem-radon

Britt fortæller om radon

3 Britt fortæller om radon

Hør hvad Britt fra teknologisk institut fortæller om Radon i forbindelse med Bolius radonkampagne.

https://www.youtube.com/watch?v=YHhyVFbYMow

Forhøjet radonniveau - hvad så?

4 Forhøjet radonniveau - hvad så?

Her har en radon ekspert svaret en læser på hvordan man i realiteten bør forholde sig til forhøjede radon niveauer

https://ing.dk/artikel/spoerg-scientariet-skal-jeg-vaere-bange-radon-i-min-kaelder-183547

Familie med forhøjet radonniveau i DR

5 Familie med forhøjet radonniveau i DR

Læs her på Danmarks Radios hjemmeside hvordan en familie på fyn reagerede da de fik at vide at de havde radonniveau på over 700 Bq/m3.

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/farlig-gas-er-et-stort-problem-i-danske-hjem