Radonmeters tilbyder salg af og vejledning til analoge og elektroniske radonmålere. Ved køb af analoge målinger levere Radonmeters en radonrapport fra et ISO godkendt radon laboratorie for din ejendom.

Radonmeters er specialiseret radon måler firma med base på Djursland og i København. Vores mål er at tilbyde den bedst mulige service og vejledning indenfor Radonmålinger i Danmark. Radon faren har altid været tilstede da det er en naturligt forekommende gasart og hos Radonmeters bekymrer denne fare os meget. Man er blevet utrolig god til at måle radonpartikler og der kommer hele tiden bedre statistikker som hele tiden verificerer hvor farligt radon gas er. Derfor har vi sat os det mål at vi vil hjælpe virksomheder og almindelige mennesker med at få denne fare belyst og afhjulpet på bedst mulig vis.

Ved at bidrage til afhjælpning af radon faren håber vi at medvirke til at mindske antallet af voksne og børn der bliver udsat for høje doser radon og dermed mindske sandsynligheden forskellige kræftformer. Dette betyder meget hos Radonmeters da vi selv har haft kræft inde på livet og her så en mulighed for at gøre en forskel i kampen mod kræft.

Når først der er konstateret er forhøjet radon niveau findes der flere muligheder for at udbedre og dermed signifikant mindske radonkoncentration i hjemmet eller på kontoret eller hvor man nu måtte ønske det.

Radonmeters gør brug af det ISO-17025 certificerede laboratorium Track Analysis Systems Ltd (TASL) i Bristol, England (http://www.tasl.co.uk) til at producere og analysere de analoge dosimetre. TASL er førende indenfor radonanalyse og nyder stor faglig respekt hos Radonmeters.

Hos Radonmeters ved vi at dine radontal er dybt fortrolige og dermed behandler vi dine data med den højeste respekt og gør en stor indsats for at sikre at der ikke bliver sjusket med sikkerheden. Dette gør sig både gældende når der bliver udvekslet information mellem kunder og Radonmeters samt mellem Radonmeters og TASL. Du vil dermed også altid være i stand til at logge på vores radonportal og se gamle radon rapporter du har fået udarbejdet samt få et overblik over de køb du har foretaget hos Radonmeters.

Udover analoge radon dosimeter målinger sælger vi også en række elektroniske radonmålere som kan være en fordel at købe hvis man gerne vil monitorere radon koncentrationer kontinuert. Elektroniske målere er meget nøjagtige og giver dig en hurtig indikation for din radonkoncentration. Desuden kan du bruge elektroniske målere på forskellige lokationer og dermed få et bedre indblik i hvordan radon gassen er fordelt der hvor du befinder dig.
Sundhedsstyrelsen anbefaler dog radonmåling med lukkede radon dosimetre / radonmålebokse og ikke digitale målere for at få et godkendt mål for din radonkoncentration.